Πολιτική Εχεμύθειας

  1. Αρχική
  2. Πολιτική Εχεμύθειας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Η Εταιρεία μας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πελατών της και συμμορφώνεται με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και ειδικότερα τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016.

 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 

Α. Δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας: Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή/και προβαίνετε σε αγορές η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται διάφορες πληροφορίες για εσάς που αποτελούν προσωπικά δεδομένα. «Προσωπικά δεδομένα» είναι πληροφορίες που μπορεί να ταυτοποιούν ή που σε συνδυασμό με άλλες μπορούν να ταυτοποιήσουν το πρόσωπο σας και περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό τηλεφώνου.

Ειδικότερα, κάθε φορά εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας η Εταιρεία μας συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση κατοικίας και αριθμός κινητού τηλεφώνου. Παράλληλα, εάν προβείτε σε αγορά μέσω της ιστοσελίδας μας, η Εταιρεία μας δύναται να συλλέγει επιπλέον πληροφορίες για σκοπούς διεκπεραίωσης της αγοράς σας, όπως: διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμός πιστωτικής κάρτας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε την προσφορά μας, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς. Περαιτέρω, οι πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητα της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η εταιρεία μας δε διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της παρά μόνο αν αυτό απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

Β. Χρήση τηλεφωνικού κέντρου: Κάθε φορά που καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Εταιρεία μας συλλέγει τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο μας καλείτε, καθώς και το ονοματεπώνυμό σας για την εξυπηρέτησή σας.

 

Γ. Σύσταση παρακαταθήκης/πώληση: Σε περίπτωση που μας επιλέξετε για την πώληση ή φύλαξη αγαθών, συλλέγουμε στοιχεία για σας, όπως: όνοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (φαξ), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

 

Δ. Εργαζόμενοι/ υποψήφιοι εργαζόμενοι: Η Εταιρεία μας συλλέγει στοιχεία για τους εργαζομένους της όπως: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος και τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ), αριθμός διαβατηρίου, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) , αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και λοιποί αριθμοί μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία που αφορούν στην υγεία, στην οικογενειακή κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου, στην οικογενειακή του κατάσταση, στην προϋπηρεσία του, δεδομένα που αφορούν παροχές της Εταιρείας προς τους εργαζομένους της.

 

Ε. Προμηθευτές (φυσικά πρόσωπα): ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αριθμός λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ).

 

ΣΤ. Δεδομένα εικόνας:  Η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα εικόνας μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, όπου αυτά εφαρμόζονται, για το σκοπό της προστασίας της ασφάλειας των καταστημάτων της, τηρώντας τις προδιαγραφές και προθεσμίες που προβλέπει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την τήρηση δεδομένων ήχου και εικόνας. Παράλληλα, η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα εικόνας των εργαζομένων της που συμμετέχουν και εμφανίζονται στις εκπομπές της για την προώθηση και πώληση των προϊόντων της.

 

Ζ. Βιομετρικά δεδομένα: Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει και επεξεργάζεται βιομετρικά δεδομένα των εργαζομένων της (δακτυλικά αποτυπώματα) για λόγους ασφάλειας. Η Εταιρεία έχει διενεργήσει εκτίμηση αντικτύπου ιδιωτικότητας (Data Protection Impact Assessment-DPIA), για τη διασφάλιση του σεβασμού και προστασίας της ιδιωτικότητας των εργαζομένων της.

 

Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα πολιτική απορρήτου, καθώς και με τη συγκατάθεσή σας, ανάλογα με την περίπτωση. Σε πολλές περιπτώσεις, δεδομένα επίσης χρησιμοποιούνται μόνο σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή.

Οι πληροφορίες που δίδετε κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας, προκειμένου οι πελάτες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να λαμβάνουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει δεδομένα ανηλίκων (δηλ. πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων, πλην των περιπτώσεων που αφορούν σε δεδομένα τέκνων, υπό την ιδιότητα του προστατευόμενου μέλους ασφαλιζομένων γονέων- εργαζομένων της.

Καθώς όμως είναι αδύνατο να ελέγχεται πάντοτε η ηλικία των προσώπων που επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με την Εταιρεία, εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους.

 

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τις αρχές επεξεργασίας που προστάζει ο Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

(α) η συγκατάθεσή σας,

(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο,

 (γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων της Εταιρείας,

(δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση,

 (ε) η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία μας είναι δυνατόν να συλλέξει και να επεξεργασθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς:

  • για την αγορά προϊόντων και την πληροφόρηση για νέα προϊόντα μας.
  • για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
  • για την ενημέρωση των πελατών μας για τα νέα προϊόντα/ προσφορές μας και μόνο αφού έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή τους.
  • για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων μας, και μόνο αφού έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή τους.
  • για να ανταποκριθεί η Εταιρεία μας στις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η νομοθεσία, ιδίως η ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία.
  • για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων, των γραφείων/καταστημάτων και των προϊόντων της.
  • για να μπορεί να συνάπτει νόμιμα συμβάσεις και να ανταποκρίνεται στις νόμιμες υποχρεώσεις που αυτές επιβάλουν.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας δύναται να διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, για την υποστήριξη της λειτουργίας της (λ.χ. λογιστική υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη) και την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Παράλληλα,  δύναται να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους όταν αυτό προβλέπεται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται σε αυτή, και αφού πρώτα ενημερώσει επαρκώς τα υποκείμενα των δεδομένων προτού προβεί σε αυτή.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία μας διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία της, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, πολιτικές ασφαλείας, εκπαίδευση του προσωπικού της, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.